GRA W BUTELKĘ – film fabularny

GRA W BUTELKĘ – synopsis

Film ten opowiada historię trójki nadzwyczajnych, współcześnie żyjących bohaterów, którzy połączeni wspólną misją stawiają opór niebezpieczeństwu (z przeszłości) zagrażającemu ich rodzinnemu miastu. To opowieść czerpiąca z ludowych legend regionu Polski zwanego Krajną, jak i skomplikowanej historii miasta Złotów (dawniej Flatow), ze wskazaniem na okres pruski, aż do czasów współczesnych.  W roku 1990, w mieście Złotów (dawniej Flatow),  ekipa budowlana (przyp. autentyczny) odkryła piwnicę – sławnego dawniej w regionie – hotelu Lamberz ze znajdującym się tam, nietkniętym przez lata, magazynem alkoholu i innych artykułów. Ta sama piwnica była również składem i siedzibą Towarzystwa Butelkowego, organizacji tajnej o charakterze okultystycznym, założonej w roku 1814 przez grupę niemieckich, polskich i żydowskich ezoteryków.

Gra w butelkę, to  metafizyczna podróż do minionej epoki, jak i do dzisiejszego miasta, któremu zagraża  – powracający  z krainy ciemności – duch komendanta Gestapo;   szukający zaginionego  złota,  legendarnego odszkodowania za synagogę.  Film łączy znane historyczne fakty z fikcyjną narracją .  „Gra w butelkę”, to historia starszej pani pochodzenia niemieckiego, młodego Polaka oraz ich kompana Żyda, który jest „materialnie nieobecny”. Wszystko to –  i o wiele, wiele więcej –  w obronie  miasta, a przede wszystkim,  w imię wielkiej i utraconej miłości …

To film o tożsamości narodowej ludzi z tych terenów, wielkiej historii, oraz potrzebie jej poznania, będącej kluczem do ocalenia swoich bliskich. To podróż tylko dla odważnych …

Leszek Sawicki