PRODUCENT

Logo LWF Fin
PRODUCENT

Leszek Sawicki

Lokalna  Wytwórnia Filmowa

www.lwfilmowa.pl 

………………………………………………………………………………

 BIURO FILMU 

Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Złototwórczość

KRS: 0000220553

KONTO  –  SBL w Złotowie : 19 8941 0006 0017 6880 2000 00 10

Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne Złototwórczość zostało założone ponad 10 lat temu na Krajnie; historycznej krainie leżącej na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Organizacja realizuje (głównie) zadania z zakresu szeroko rozumianej kultury i sztuki; filmu, teatru, literatury etc.

KONTAKT : https://www.facebook.com/grawbutelkefilm/

Leszek Sawicki * tel. +48 511-877-641 * +33 475 374 973

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO – KULTURALNE ZŁOTOTWÓRCZOŚĆ jest organizacją pożytku publicznego ;  działającą i  realizującą swoje cele statutowe na mocy ustawy z dnia  24.04.2003, z jej późniejszymi nowelizacjami.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2016 – 2017

Priorytetowym zadaniem naszego stowarzyszenia – w roku 2016 i 2017 –  była kontynuacja realizacji międzydyscyplinarnego projektu artystycznego;  jakim jest film fabularny p.t. Gra w butelkę.

  • Development kolejnych etapów; czyli prace przygotowawcze, w tym literackie.
  • Realizacja zdjęć ; prace reżyserskie, operatorskie, organizacja planu etc.
  • Promocja wykreowanej  – zrealizowanej – części filmu.
  • Development kolejnego etapu  zdjęciowego.

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016

SZ 1

SZ 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017

Bilans SZ 2017

 

Rachunek SZ 2017

ROK 2018

a11ROK 2019

1a