PRODUCENT

Logo LWF Fin
PRODUCENT

Leszek Sawicki

Lokalna  Wytwórnia Filmowa

www.lwfilmowa.pl 

………………………………………………………………………………

 BIURO FILMU 

Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Złototwórczość

KRS: 0000220553

KONTO  –  SBL w Złotowie : 19 8941 0006 0017 6880 2000 00 10

Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne Złototwórczość zostało założone ponad 10 lat temu na Krajnie; historycznej krainie leżącej na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Organizacja realizuje (głównie) zadania z zakresu szeroko rozumianej kultury i sztuki; filmu, teatru, literatury etc.

KONTAKT : https://www.facebook.com/grawbutelkefilm/

Leszek Sawicki * tel. +48 511-877-641 * +33 475 374 973

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO – KULTURALNE ZŁOTOTWÓRCZOŚĆ jest organizacją  działającą i  realizującą swoje cele statutowe na mocy ustawy z dnia  24.04.2003, z jej późniejszymi nowelizacjami.